Поглед отгоре от EasyStar RC самолет с Oregon Scientific ATC-2000 камера от Ocotillo Wells на залез
Click here to read more »