Тестово видео от Caterham 7. Никаква обработка на видеото за да придобиете добра представа за възможностите на камерата.Звука е доста зле заради силния вятър.