Камерата монтирана на моя ZX10r. В неподвижно положение картината не е много добре. При движение бива