Тестово видео при 640×480, 64kbps. После го конвертирах на 320×240.