Камерата монтирана на моя ZX10r. В неподвижно положение картината не е много добре. При движение бива
Click here to read more »